8
พ.ย. 2565

งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 15.00 - 22.00 น.