27
พ.ย. 2565

โครงการ Bangkok Green Market

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00 - 16.00 น.