19
พ.ย. 2565

โครงการ Bangkok Green Market

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ OTOP

กิจกรรม Workshop/กิจกรรมฝึกอาชีพ

ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เวลา 06.00 - 11.00 น.