10
พ.ย. 2565

ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ สาธิตการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว เพื่อลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เวลา 09.30 น. 

และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น.