8
พ.ย. 2565

ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ สาธิตการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว เพื่อลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เวลา 09.30 น.