21
พ.ย. 2565

ตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ที่ว่างข้างลานน้ำพุ (ฝั่งอาคารสภากรุงเทพมหานคร)  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 - 13.00 น.