13
พ.ย. 2565

โครงการ Bangkok Green Market

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ OTOP

ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 - 12.00 น.