สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร
4095/25-26 อาคาร3 ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
เบอร์โทรศัพท์ :  0-2247-9681,0-2247-9684,0-2245-5165,0-2247-9450,0-2247-9453,0-2247-9495
เบอร์แฟกซ์ : 0-2248-6190 ต่อ 3945
E-mail Address : saraban.sdd@bangkok.go.th
facebook : สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร | Facebook

แผนที่