เปิดรับสมัครแล้วอาสาสมัครเทคโนโลยี - อสท.

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
image

เปิดรับสมัครแล้ว

อาสาสมัครเทคโนโลยี - อสท.

ขอเชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเส้นเลือดฝอยที่แข็งแรงของกรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • อาศัยอยู่ในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบ กทม.
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความสนใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เช่น การใช้โซเชียลมีเดีย เสิร์ชหาข้อมูล ปักหมุดสถานที่ ฯลฯ
 • มีอุปกรณ์สำหรับการทำงาน เช่น สมาร์ทโฟน แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือโน็ตบุ๊ค พร้อมอินเทอร์เน็ต

ภารกิจของอาสาสมัคร

 • จัดเก็บและอัพเดทฐานข้อมูลชุมชน
 • ช่วยเหลือให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยี
 • เชื่อมโยงชุมชน และสินค้าชุมชนบนระบบออนไลน์
 • สนับสนุนชุมชนให้มีความเท่าทันเทคโนโลยี

ลักษณะการทำงาน

 • ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ช่วงเวลาใดก็ได้)
 • ลงพื้นที่ทำงานได้ (พื้นที่ชุมชน) และส่งงานผ่านระบบออนไลน์

.....................

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแสดงความจำนงในการสมัครได้ที่ https://forms.gle/aqCeHkQ9LV99H1XTA

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตใกล้บ้านท่าน

 

Facebook