การตรวจราชการของ สยป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
image

(16 มี.ค. 66) เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นำโดย นายธนกร ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง หัวหน้าเขตตรวจราชการ 5 พร้อมด้วย นายพยชน์ หาญผดุงกิจ ผู้ตรวจราชการสูง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยมี นางป่านฤดีมโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)