สยป. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

สยป. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

(3 มิ.ย. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร