สนผ. ร่วมมือกับสถานฑูตแคนาดา และออสเตรเลีย โดยได้ความช่วยเหลือเทคโนโลยี

GIS จากทั้ง 2 ประเทศ ได้พาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปดูงานจนทุกท่านมั่นใจว่ามาถูกทาง ไม่เสียเงินเปล่า และจะได้เงินคืนทุนอย่างคุ้มค่า นอกจากเรื่องระบบสารสนเทศแล้ว ผอ.สนผ. จะถูก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถามสารพัดเรื่องที่ท่านไม่คุ้นเคย แต่ ผอ.สนผ. ของเราก็ตอบไปทุกเรื่องจนข้าพเจ้านึกสงสัยว่าทำไมถึงรอบรู้อะไรขนาดนั้นจนคิดว่าการบริหารงานกรุงเทพมหานครคงทำได้ยากหากไม่มี สนผ. คอยเป็นที่ปรึกษา / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

ประชุมการสื่อสารกับประเทศสมาชิก และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ

มีความประทับใจจากผลงานท้าทายวิสัยทัศน์และความสามารถซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นศักยภาพของบุคลากรทั้งหมดของ สยป. ทั้งสาย “แผน” และ สาย “คอมพิวเตอร์” ที่จับมาบูรณาการการทำโครงการสำคัญที่ สยป. ไม่เคยทำมาก่อน แต่ได้รับมอบหมายจาก ผว.กทม. ในยุคนั้นให้ทำและท่านบอกว่า “สยป. ทำได้” นั้นคืองานโกอินเตอร์ท่านให้เป็นแม่งานจัดการประชุมระดับนานาชาติหลายครั้ง ผลงานที่ทางนี้ สยป. ต้องบูรณาการการทำงานกับกองการต่างประเทศ (สนง.การ ตปท.) โดยเรารับผิดชอบโครงการ งบประมาณ การบริหารจัดการทุกเรื่อง ส่วน สนง.การ ตปท. รับผิดชอบงานวิชาการ สารัตถะของการประชุมการสื่อสารกับประเทศสมาชิก และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ นั่นคือการประชุม  

  • The 1st AMF : Asian Mayers Forum Executive Board Committee ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม Siam @ Siam
  • การประชุมสมัชชา AMF : General Assembly of Asian Mayers Forum วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าบรอทธินี่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี ปท.สมาชิก 52 ประเทศ มีการพาผู้นำเมืองไปเปิดวิสัยทัศน์ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • การประชุมผู้นำเมืองหลวงของกลุ่มประเทศ ASEAN : The 2nd meeting of Governors / Mayors of ASEAN capitals (MGM ASEAN)  วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 งานนี้ตรงกับเทศกาลลอยกระทง มีการพาสมาชิกล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาชมประเพณีที่วัดแชงกรีล่า
  • การประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ ASEAN : The 3rd ASEAN meeting for Governors and Mayers (ASEM-MGM) ดึงผู้นำกลุ่มประเทศเอเชีย-ยุโรป มีสมาชิก 52 เมือง วันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลาซ่าแอททินี่ 

/ รัชนีวรรณ อัศวธิดานนท์