การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศให้กับ กทม.

เนื่องจากพื้นฐานความรู้ของผมคือจบปริญญาโท (Computer Science) รุ่นแรกของประเทศ จากคณะวิศวกรกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผมเคยรับราชการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (หน่วยงานสมัยนั้น) ผมจึงได้รับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานคร (ปลัด ชลอ ธรรมศิริ – ถึงแก่แรรม) / นิคม ไวยรัชภานิช 

 

จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยได้จัดหาคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ยี่ห้อ Hewlett Packard เข้ามาใช้ในภารกิจการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย โดยเฉพาะงานในหน้าที่ของสำนัก และ สำนักงานเขต ของ กทม. มีมากมาย / นิคม ไวยรัชภานิช

 

ระบบ MIS (Management Information System)

ระบบ MIS (Management Information System) ได้พี่ สมทรง อนะมาน (ซึ่งรับผิดชอบงานสถิติ) เป็นกำลังช่วยได้อย่างมาก โดยการแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ (Module) 7-8 เช่นงานทะเบียน งานบัตรประชาชน งานบริหารงานบุคลากร บริหารการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ เป็นต้น / นิคม ไวยรัชภานิช

 

ระบบการรวบรวมคะแนนการเลือกตั้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์

มีการประกาศใช้พรบ. บริหารราชการกรุงเทพมหานคร แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2528 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและแผน กทม. จึงได้เนอระบบการรวบรวมคะแนนการเลือกตั้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการส่งข้อมูลการลงคะแนนมายังส่วนกลางให้รวดเร็วด้วยระบบโทรสาร (fax) แต่เอกสารเลือกตั้งยังคงส่งโดยคนเช่นเดิม / นิคม ไวยรัชภานิช

 

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยมากเพราะระบบเดิมต้องใช้เวลาทำนานมากเป็นดือนกว่าจะเสร็จแต่ระบบใหม่นี้ใช้เวลาจัดทำเพียง 20 นาที เท่านั้นสามารถรอรับบัตรฯได้เลย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนเป็นอย่างยิ่ง / โยธิน ทองคำ

 

ปฏิรูปกรุงเทพมหานครให้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ

ต้องขอย้ำว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2534 ไม่มีใครเชื่อว่าในอนาคตทุกโต๊ะทำงานจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone เช่นปัจจุบัน และแน่นอนว่ามีผู้บริกาที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมากด้วยเกรงใช้เงินไปผิดทางเสียหายต่อราชการ แต่ด้วยความพยายามและความสามารถในการชักจูง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานของท่านกลับเห็นด้วยและช่วยผลักดันอย่างเต็มที่ / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

ความร่วมมือ 5 หน่วยงานสาธารณูปโภค Bangkok Land Information System

เราเคยถูกเชิญไปเสนอที่กระทรวงมหาดไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ช่วยกำกับและทำ Graphic นำเสนอด้วยทุกครั้ง สนผ.ร่วมมือกับสถานทูตแคนาดา และออสเตรเลีย โดยได้ความช่วยเหลือเทคโนโลยี GIS จากทั้ง 2 ประเทศ ได้พาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปดูงานจนทุกท่านมั่นใจว่ามาถูกทาง / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

หัวข้ออื่นๆ

One Stop Service / BSC / BFC / Express Service / Mobile Service

PAC PLAN / Daily Plan / Digital Plan