ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก

ชาวสนผ.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นครั้งแรง ทิ้งที่เป็นสำนักเล็กๆมีข้าราชการอยู่ไม่มาก โดยเฉพาะข้าราชการผู้ชายไม่ถึง 30 คน แต่ก็ส่งทีมฟุตบอลชายเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยมีนายสุทิน สังข์มงคล รองผู้อำนวยการการสำนักนโยบายและแผนฯเป็นผู้จัดการทีมและเป็นผู้เล่นด้วย มีนายไพโรจน์ ศรศิลป์ เป็นหัวหน้าทีม ข้าราชการชายทุกคนถูกจับเป็นรักกีฬาทั้งหมด / อรรถพร สุวัธนเดชา

 

มีการแข่งขันกีฬาในงาน สยป. เกมส์ 1 และ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 

มีความประทับใจเกิดขึ้นในหลาย ๆ เหตุการณ์ ดังเช่น การแข่งขันกีฬาเปตองที่นักกีฬาบางท่านมีโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ถือว่ายิงปืนนัดเดียวแต่ได้นกสองตัว โดยมีวิธีการเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามส่วนราชการที่ตนสังกัด ด้วยการซ้อมความแม่นยำในการโยนลูกเปตองควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเสริมไปด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งนักกีฬาท่านนี้ได้ใช้วิธีการโยนลูกมะพร้าวข้ามท้องร่องไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อรวบรวมให้ลูกมะพร้าวได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปจำหน่ายได้ต่อไป ซี่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ สยป. มีบุคลากรที่รู้จักนำจุดแข็ง (Strengths) ของตนเองมาจับคู่กับโอกาส (Opportunities) ในการได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วสร้างเป็นกลยุทธ์โปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาภายใต้สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของตนเอง และถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับส่วนราชการที่ตนเองสังกัดได้ด้วยในเวลาเดียวกัน  / ทวีศักดิ์  กาขาว

 

การจัดงานวันสถาปนาสยป.ขึ้นครั้งแรก

การจัดงานวันสถาปนาสยป.(วันที่ 22 มกราคม) จัดขี้นครั้งแรกในวันที่ 22 มกราคม 2563 ภายใต้ชื่อ "สยป.ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 48" กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา นิทรรศการ การบรรยาย อภิปราย และรามกิจกรรมกีฬาภายใน "สยป.เกมส์ครั้งที่ 2" เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้ด้วย / ชลวิทย์ เชื้อหอม