เพื่อนร่วมงานที่ทักทาย และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ

ประทับใจในความน่ารักของพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานที่ทักทาย และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการจัดแผน และช่วยแก้ปัญหาเวลาเครื่องคอมฯ ขัดข้อง และความห่วงใยจากผู้บริหารที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำความรู้ใหม่ๆ / วิมลพรรณ พิมสาร

 

ให้โอกาสน้อง ๆ ในการนำเสนอข้อคิดเห็น

ให้โอกาสน้องๆ ในการนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้ดีขึ้น / วิมลพรรณ พิมสาร

 

บุคลากรใน สยป. เป็นนักประสานงานที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีจิต

บุคลากรใน สยป. เป็นนักประสานงานที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีจิต รอบรู้งานที่ทำและที่เกี่ยวข้อง / พิกุล หงส์วิไล

 

พี่ ๆ ที่ทำงานใจดีและน่ารัก มีความเป็นกันเอง คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน และให้การต้อนรับอย่างดี

การได้ทำงานที่กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นกองที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านการสารสนเทศ ผมได้เลือกมาทำงานที่นี่ส่วนหนึ่งมาจากคำแนะนำของรุ่นพี่ สิ่งที่ประทับใจในการทำงานคือ ได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการติดตามและประเมินผล การรายงานและสรุปแผนด้านสารสนเทศ ในส่วนของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พี่ๆที่ทำงานใจดีและน่ารัก มีความเป็นกันเอง คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน และให้การตอบรับอย่างดี / สมเจตน์ อัศวนุภาพ

 

สยป. เปรียบเหมือนครู สอนให้จำทำให้ดีกว่าแต่ก่อน

ชีวิตราชการของฉันเริ่มที่นี่ จนบัดนี้ยี่สิบปีผ่านแล้วหนา จากสำนักนโยบายและแผนแต่ก่อนมา จวบเวลาผันเปลี่ยนเป็น สยป. แม้เวลาจะผ่านมาห้าสิบแล้ว แม้จะมีคนผ่านมาแลจากหาย แม้งานจะเยอะแลเหนื่อยกาย ยังจำไม่วายทำงานต่ออย่างอดทน งานของฉันคืองานต้องซัพพอร์ต ทำตลอดไม่ค่อยว่างกับเขาหนา ช่วงปิดงบยิ่งต้องอยู่คู่ประชา ช่วงธรรมดาก็ต้องจำไม่ลืม แรกเข้ามาคิดว่าจะรอดไหม เททั้งใจไปไม่ขัดขืน แต่สุดท้ายก็สู้ไปใจย้ำเตือน ไม่ลืมเลือนว่าที่นี่เปรียบเหมือนครู สอนให้จำทำให้ดีกว่าแต่ก่อน / ศศินันท์ ตรีสุวรรณ

 

ทักษะการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

จากการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนผ. ใน 2 ช่วงเวลา คือ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2543 และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 – 11 พฤศจิกายน 2547 ทำให้เห็นว่าบุคลากรของ สนผ. คือ การประสานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินภารกิจต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ / วรรณวิไล พรหมลักขโณ

 

การ Recruit คนที่มีความชำนาญเข้ามาร่วมงาน

ลักษณะที่ท่านสำนักทำคือการ Recruit คนที่ความชำนาญเข้าร่วมงานนั่นเอง ในแบบเดียวกับหน่วยงานเอกชน ข้าพเจ้าพบว่านอกจากข้าพเจ้าแล้ว ยังมีผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านที่ชำนาญในงานเฉพาะด้านได้รับการดึงตัวมาจากหน่วยงานเพื่อมาช่วยทำแผนที่ตรงในสายงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการระบายน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงินการคลัง และอีกมากมาย / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

เราต้องเป็นเสมือนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้กับ กทม.

การทำของเราต้องรู้จริง ทำได้จริง ข้าพเจ้ามาเข้าใจชัดขึ้นเมื่อเรามีการประชุมร่วมกับ สศช. หลายครั้ง ซึ่งทีมงานของสำนักเราดู Smart และรู้จริงในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและนำข้อมูลไปใช้ในระดับชาติด้วย / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

การทำหน้าที่วางแผน เป็นงานที่สนุกและท้าทาย เป็นงานสร้างสรรค์

งานวางแผนพัฒนาด้านสารสนเทศ เราทำหน้าที่เสมือนผู้กำหนดทิศทางองค์กร จะเดินไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง ก้าวหน้าหรือถอยหลัง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้งสิ้น ถ้าเรามีทัศนคติบวก องค์กรก็จะพัฒนาในทางที่ดี ถ้าเราคิดแค่ทำงานให้จบไปวันๆ องค์กรก็ถดถอยด้อยค่าลงไปตามกำลังคิดลบของเรา อยากให้ สยป. รุ่นใหม่มีกำลังใจ ทุ่มเท เพื่อสร้างความทรงจำที่ล้ำค่าให้กับองค์กรตนเอง เพื่อที่วันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาเล่าช่วงเวลาดีๆ ที่ได้พบมาให้คนรุ่นต่อๆ ไป ได้นำไปสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนากรุงเทพมหานคร และประเทศของเราให้รุ่งเรืองเป็นเมืองที่หน้าอยู่ต่อไป / ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม

 

“ส่งยิ้มให้กัน ช่วยกันทำงานฉันท์พี่น้อง”

โดยมีท่านพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัว นำพาสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร่วมแรงรวมใจกันผลักดันภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ / ลดาวัลย์ อภิวันทนาพร 

 

เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าจะช่วยชี้แนะ แนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกใหม่ของหน่วยงานประดุจพี่สอนน้อง

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับว่าเป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ดังเช่นบทกลอนที่เคยมีผู้เขียนไว้ว่า.. / ลดาวัลย์ อภิวันทนาพร 

เคารพพี่ให้เกียรติเพื่อนคอยเตือนน้อง
รักพวกพ้องสามัคคีมีเหตุผล
ร่วมทุกข์สุขที่ที่หมายคล้ายญาติตน
ความสุขล้นเกิดขึ้นได้ในการงาน
ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
ไม่บิดเบือนความจริงทุกสิ่งสรรค์
ติเตียนได้ไม่โกรธอาฆาตกัน
ไม่แก้ตัวโดยหันไปโทษใคร