รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote ของกิจกรรมการประกวดโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
image
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม) ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลและโล่เกียรติยศ ณ บริเวณเวทีลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชาตรี วัฒนเขจร) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote ของกิจกรรมการประกวดโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)