24
ธ.ค. 2563

ผู้บริหาร สยป. ประชุมกับทีมโฆษก กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้บริหาร สยป. ประชุมกับทีมโฆษก กทม.
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);