22
ธ.ค. 2563

(กบพ.) On Site Service สนข.มีนบุรี

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สำนักงานเขตมีนบุรี
$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);