วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่
  • 0.00%
  • 100.00%
ความคิดเห็น
0 รายการ