แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 และผลการดำเนินการตามแผนฯ

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เห็นชอบดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี พ.ศ. 2566- 2570
แผนป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี พ.ศ. 2566( แผ่นรายปี)