1. กรอกเรื่องร้องเรียนผ่าน From  
2. Facebook สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
3. Line ร้องเรียนการทุจริต 
4. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ทางจดหมาย)
   ฝ่ายปกครอง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 237 3345 , 02 237 4541
5. ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส   เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น (มาด้วยตนเอง) 
 ฝ่ายปกครอง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 237 3345 , 02 237 4541
6. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 - กรุงเทพมหานคร