heartวิสัยทัศน์สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
"เขตสัมพันธวงศ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสตรีทฟู้ดส์ระดับโลก
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร"
 
heartคำขวัญสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
"พระทองคำล้ำค่า ซุ้มประตูจีนงามตา แหล่งการค้าทองคำ สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน เที่ยวชิมสตรีทฟู้ตส์เยาวราช สำเพ็ง ตลาดเก่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ "