ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการดำเนินงานโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image