ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตสายไหม โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image