ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image