ปัญหาของหน่วยงาน

วิธีการแก้ไข

1. การรายงานตัวชี้วัดเมื่อสั่งพิมพ์เป็น PDF แล้วผลงานที่ทำได้ทำไมเป็นศูนย์ ให้หน่วยงานรายงานผลสำเร็จตัวชี้วัดในไตรมาสล่าสุดที่ระบบเปิด
ให้หน่วยงานเข้ารายงาน
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการแล้วทำไมระบบยังขึ้นว่ายังไม่มีการรายงาน การคลิ้กเข้ารายงานโครงการแต่ละเดือนระบบจะแสดงสถานะ
ยังไม่มีการรายงานทุกครั้ง เมื่อหน่วยงานเข้ารายงานจะต้องเลือก
สถานะทุกครั้ง พร้อมกับใส่ % ความก้าวหน้าโครงการ
3. ลงงบประมาณโครงการแล้วทำไมไม่มียอดตัวเลขแสดงออกมา การใส่งบประมาณการเบิกจ่ายต้องลง 2 ช่อง
คือ แหล่งงบประมาณ และประเภทงบประมาณ ถึงจะแสดง
4. บันทึกโครงการแล้วทำไม
ไม่สามารถแนบไฟล์ได้
เนื่องจากไม่สามารถแนบไฟล์จากรระบบที่ 3 จะต้องเป็นการบันทึกในระบบที่ 1 แล้วแนบไฟล์ซึ่งจะมาปรากฏให้เห็นการแนบไฟล์ในระบบที่ 3
5. ต้องการเปลี่ยนชื่อโครงการและแก้ไขรายละเอียดโครงการไม่สามารถทำได้ เนื่องจากระบบที่จัดทำขึ้นมานี้จะมีการแก้ไขโครงการในระบบที่ 1 เรียบร้อยแล้วและผ่านการอนุมัติส่งมาในระบบที่ 3 เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าโครงการเท่านั้น
6. ต้องการแก้ไขเป้าหมายตัวชี้วัด
ไม่สามารถแก้ไขได้
ต้องแก้ที่ระบบที่ 1 ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกในครั้งแรกเมื่ออยู่ระบบ
ที่ 3 จะเป็นการรายงานผลสำเร็จตัวชี้วัด อย่างเดียว ถ้าต้องแก้ต้องไปแก้ที่ฐานข้อมูล
7. การแก้ไขการรายงานความก้าวหน้า

แต่ละเดือนจะต้องทำอย่างไร

Log in ด้วยรหัสหน่วยงานนั้นแล้วคลิ้กที่ชื่อโครงการเลื่อนหน้า
ลงมาจะมีรายละเอียดแต่ละเดือนที่หน่วยงานบันทึกไปขวามือ
มีดินสอ คลิ้กดินสอ เพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียด
8. รายงานความก้าวหน้าในเดือนปัจจุบันเป็น 60 % ทำไมโครงการด้านนอกแสดงเป็น ๔๐ % การรายงานความก้าวหน้าครั้งแรกถ้าใส่ % ความก้าวหน้าถูกต้องระบบจะแสดง % ที่ด้านนอกเหมือนกันแต่ถ้ามีการแก้ % ข้างในจะต้องมาแก้ที่ข้างนอกด้วย ต้องทำที่ฐานข้อมูล
9. ใส่งบประมาณเบิกจ่ายโครงการแล้วทำไมระบบบอกไม่สามารถบันทึกได้ เนื่องจากมีตัวเลขค้างอยู่ซึ่งระบบไม่แสดง ดังนั้นทุกครั้งที่บันทึก
ใส่ 2 ช่อง จะต้องลบช่องอื่นๆ ให้เป็นศูนย์
10. หน่วยงานเพิ่มโครงการเข้าระหว่างปีงบประมาณ 2564
ในระบบที่ 1 เมื่อบันทึกเสร็จโครงการไม่ไปอยู่ที่ระบบที่ 3
เพื่อให้รายงาน
การบันทึกโครงการในระบบที่ 1 ของหน่วยงานจะผ่านไปยังระบบ
ที่ 3 ต่อเมื่อผ่านการวิเคราะห์จาก สยป. ที่เป็นผู้ดูแลหน่วยงานนั้น หลังจากนั้นโครงการจะไปอยู่ในระบบที่ 2 หน่วยงานต้องคลิ้กว่าโครงการดังกล่าวใช้หรือไม่ใช้งบประมาณ จากนั้นหน่วยงาน
คลิ้กอัพเดทส่งโครงการไปยังระบบที่ 3 เพื่อทำการรายงานต่อไป