23
ก.พ. 2565

การประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคม

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคม

เพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);