ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
image

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 27 ตุลาคม  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์  ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม