วันหมดอายุ ดูอย่างไร? ยาที่ใช้หมดอายุแล้วหรือยัง?

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
image