โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ เปิดฉีดวัคซีนPfizer (เข็ม 1-2-3-4) แบบ Walk in

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เปิดฉีดวัคซีนPfizer (เข็ม 1-2-3-4) แบบ Walk in

ประจำเดือนเดือนเมษายน

วันที่1,7,8,22 เม.ย เวลา 8.00-13.30 น.

รับ 400 คิว/วัน

**โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง + บัตรรพ.(ถ้ามี)

+เอกสารการรับรองการรับวัคซีน (กรณีฉีดครบ 2เข็ม)**

.

กรุณาใช้รถขนส่งสาธารณะ เนื่องจากทางรพ.อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ทำให้ไม่มีที่จอดรถ

ขออภัยในความไม่สะดวก