รู้หรือยัง⁉️ ผู้ที่ตรวจ #โควิด ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ผู้มีอาการเล็กน้อยและอยู่ในกลุ่มผู้ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือกลุ่ม #อาการสีเขียว สามารถรับยาดูแลอาการเบื้องต้นได้ “ไม่เสียค่าใช้จ่าย” ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดย สปสช.

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

รู้หรือยัง⁉️ ผู้ที่ตรวจ #โควิด ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด 

ผู้มีอาการเล็กน้อยและอยู่ในกลุ่มผู้ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือกลุ่ม #อาการสีเขียว สามารถรับยาดูแลอาการเบื้องต้นได้ “ไม่เสียค่าใช้จ่าย” ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดย สปสช.
.
#เจอแจกจบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #สปสช ร่วมกับ #สภาเภสัชกรรม ✚ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ #โควิด19 “บริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน” หรือ “เจอ แจก จบ” ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มากโดยร้านยา ไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดโอกาสการแพร่เชื้อ 
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติม และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ #ร้านยาดูแลโควิดสีเขียว กว่า 700 ร้าน ได้ที่นี่ https://bit.ly/WHATMEDIA_NHSO หรือโทรสายด่วน สปสช. 1330 
.
ที่มา : เพจสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ