รายงานผลการดำเนินงานวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image