โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
image

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครงาน...

พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ในวันและเวลาราชการได้ที่...

โทร. 02-1800-201-3

หรือ 094-985-4146

คุณศกุนิชญ์ หัวหน้าพยาบาล