ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ จำนวน 9 ตำแหน่ง 29 อัตรา

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
image