ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
image