ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
image