โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครแพทย์ห้วงเวลา สาขากุมารเวชกรรม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
image

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

เปิดรับสมัครแพทย์ห้วงเวลา สาขากุมารเวชกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียด

โทร. 0 2543 1150 ต่อ 202 คุณหนูนา (เลขาแพทย์)

083-11071717 หมอติ๊ง (หมอเด็ก) lineTing28330