โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ (ลูกจ้างรายวัน) จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 24 มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
image

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ (ลูกจ้างรายวัน)
จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 24 มกราคม 2566