ประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
image