ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
image