โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ เปิดรับรับสมัครงาน

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
image

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับรับสมัครงาน
**รายละเอียด**
งานเวชนิทัศน์ เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- ปฏิบัติงานด้านการถ่าย VDO,ตัดต่อ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้กล้อง DSLR, ใช้โปรแกรม Premiere Pro, Photoshop
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 700 บาท/วัน
- OT(ถ้ามี) ชั่วโมงละ 100 บาท
สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-429-3575 ถึง 81 ต่อ 8505