ประกาศโรงพยาบาลคลองสามวา เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

โรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

เปิดรับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-150-1300