โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
image

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องให้การปรึกษา (ห้อง211) 

48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี เเขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 16.00 - 20.00 น.
โทร : พี่นุช โทรศัพท์ 08-1172-3968แฟกซ์ : -
หรือหลังเลิกงาน
โทร : 08-1172-3968
เว็บไซต์ : -อีเมล์ : -

คลินิกรักษ์เพื่อน
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
• เป็นคลินิกพิเศษนอกเวลาสำหรับชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)
   -ให้บริการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ
   -ให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
   -ให้บริการดีเป็นมิตรไม่ตีตรา
   -ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียวกันทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจ
   -ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและแจกถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นฟรี
   -ให้บริการตรวจเอชไอวีและซิฟิลิสทุกสิทธิ์การรักษา ไม่เสียค่าบริการ
*** ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ***