โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
image

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 

6 ซอยหนองเเขม เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร 10160

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 16.00 - 20.00 น.
โทร : 0-2429-3578 – 81 ต่อ 8521-8522แฟกซ์ : -
หรือหลังเลิกงาน
โทร : 02429.3578-81 ต่อ 8619
เว็บไซต์ : -อีเมล์ : -

คลินิกรักษ์เพื่อน
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
• เป็นคลินิกพิเศษนอกเวลาสำหรับชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)
   -ให้บริการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ
   -ให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
   -ให้บริการดีเป็นมิตรไม่ตีตรา
   -ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียวกันทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจ
   -ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและแจกถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นฟรี
   -ให้บริการตรวจเอชไอวีและซิฟิลิสทุกสิทธิ์การรักษา ไม่เสียค่าบริการ
*** ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ***