โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
image

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ตึกอาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 1 

18 ถนนเจริญกรุง เเขวงบางคอเเหลม เขตบางคอเเหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 16.00 - 20.00 น.
โทร : พี่อ้วน โทรศัพท์ 02-2897890,02-289-7823-4แฟกซ์ : 0-2289-7823-4
หรือหลังเลิกงาน
โทร :
เว็บไซต์ : -อีเมล์ : -

คลินิกรักษ์เพื่อน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
• เป็นคลินิกพิเศษนอกเวลาสำหรับชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)
   -ให้บริการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ
   -ให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
   -ให้บริการดีเป็นมิตรไม่ตีตรา
   -ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียวกันทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจ
   -ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและแจกถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นฟรี
   -ให้บริการตรวจเอชไอวีและซิฟิลิสทุกสิทธิ์การรักษา ไม่เสียค่าบริการ
*** ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ***