ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยรูเบีย จากซอยสุขุมวิท 42 ถึงซอยโรงพยาบาล 2 ด้วยระบบอิเล็กมรอนิกส์

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยรูเบีย จากซอยสุขุมวิท 42 ถึงซอยโรงพยาบาล 2 ด้วยระบบอิเล็กมรอนิกส์ 
เอกสารแนบ