คลองเตยตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองเตย ตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน ความสะอาดของภาชนะที่ใช้ ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร ความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร รวมถึงความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน อาทิ มาตรฐานถังดับเพลิง พื้นต่างระดับ และยังย้ำนโยบายโรงเรียนปลอดกัญชา กัญชงและใบกระท่อม พร้อมให้ทางผู้บริหารโรงเรียนและคณะคุณครู ให้ความรู้แก่น้องๆ เพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีของน้องๆ ในโรงเรียน