ชวนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น ที่ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

ฉีดทุกศุกร์ ฉีดทุกสูตร ฉีดทุกเข็ม

สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทุกสัญชาติ ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป จองคิวผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ติดต่อสอบถาม สำนักอนามัย กทม. โทร 0 2203 2883