ราคากลางจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเขตคลองเตย (ฝ่ายปกครอง)

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564