ตกลงราคา-งานจัดซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแสงจันทร์จากซอยสุขุมวิท 40 ถึงซอยสุขุมวิท 42

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
งานจัดซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแสงจันทร์จากซอยสุขุมวิท 40 ถึงซอยสุขุมวิท 42
เอกสารแนบ